Sede central
    C. SANTA EUGÈNIA DE BERGA, 9 - 11
    08500 Vic. Barcelona. Spain
1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD), ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. us informa que les dades de caràcter personal proporcionades, a través del website, així com les que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades als fitxers automatitzats i no automatitzats titularitat de ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS SL , les dades del qual consten a l'encapçalament. Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti, facilitar el compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos i adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir nous serveis o productes i enviar-li informació administrativa, tècnica, organitzativa i/o comercial de forma documental i/o electrònica relacionada amb les activitats de ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS SL Els destinataris de la informació recollida seran exclusivament els mateixos empleats de ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. Tret dels camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d'un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la manca de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat dels serveis que Vostè sol·licita. La manca d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. li pugui prestar els serveis o li faciliti els productes que sol·liciti.

2. EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les dades a ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. podran adreçar-se a l'entitat, en qualitat de Responsable del fitxer, a fi de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers. Atès el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, s'ha de sol·licitar per qualsevol mitjà que deixi constància de l'enviament i de la recepció i remetre còpia del DNI o document equivalent. L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit adreçada a ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. a l'adreça indicada a l'inici oa l'adreça de correu electrònic info@royaltriumph.net.

3. MESURES DE SEGURETAT

ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. us informa que teniu implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades de caràcter personal i evitar la vostra alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb allò previst a l'article 9 de la LOPD i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal. Així, ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a l'organització. Tot i això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privadesa de les dades.

4. ÚS DE COOKIES

Les “cookies” constitueixen una eina emprada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus usuaris. Les galetes són missatges enviats pel servidor a l'ordinador de l'usuari, consistents en fitxers de text que s'emmagatzemen a la memòria de l'ordinador i que recullen informació relativa a les pàgines que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les galetes tornen a ser enviades al servidor cada vegada que l'usuari entra en aquesta pàgina. La finalitat de les galetes de ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. és personalitzar els serveis que us oferim, facilitant-vos informació que pugui ser del vostre interès. Si no voleu que s'instal·li al disc dur una galeta podeu configurar el navegador del vostre ordinador per no rebre-les. Tot i això, us fem notar que, en aquest cas, la qualitat del funcionament del website pot disminuir. Les galetes s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals del client, ni poden llegir dades del disc dur, ni llegir els fitxers galeta creats per altres proveïdors. Els “logs” són uns fitxers emmagatzemats al servidor de ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. que registren dades sobre la seva navegació i ens permeten seguir prestant els serveis que sol·licita. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i resoldre'ls en el menor termini possible.

5. MENORS D'EDAT

ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. considera que la protecció de dades de caràcter personal és essencial, per la qual cosa en el cas que l'usuari sigui menor d'edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals als formularis de recollida dels mateixos, amb el consentiment previ dels pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament signat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia del DNI del pare o tutor signant a l'adreça de ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS SL a dalt indicada. ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. no respon d'aquelles dades de menors que sense poder conèixer ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. aquest fet s'ha facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

6. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT.

ROYAL TRIUMPH SOLUTIONS S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús del web després d'aquests canvis implicarà l'acceptació d'aquests.